Средба на партнерите на Соработката помеѓу Нормандија и Северна Македонија Средба на партнерите на  Соработката помеѓу Нормандија и Северна Македонија

Средба на партнерите на Соработката помеѓу Нормандија и Северна Македонија

На 29 јуни 2021 година, партнерите на Соработката помеѓу Нормандија и Северна Македонија остварија дигитална средба со цел координација на идните...

Децентрализирана соработка помеѓу Нормандија и Северна Македонија

Децентрализираната соработка помеѓу партнерите од Нормандија и Северна Македонија се спроведува преку голем број активности на различни теми како Сеќавање и помирување, локална демократија, култура и културно наследство како и млади и граѓанско учество. Овие активности се спроведуваат во конзорциум на повеќепартнерска основа која вклучува: локални власти, граѓански сектор, образовни институции, приватен сектор, национални институции, експерти, граѓани итн.

Канцеларија на соработката – АЛДА Скопје

Канцеларија на соработката во Скопје
Адреса: Бул. Партизански одреди 43б/5
1000 Скопје
Телефон: +389 (0)2 6091 060
E-mail: aldaskopje@aldaintranet.org
Facebook: normandie.macedoine

Публикација Нормандија - Македонија

ИНТЕРНЕТ  АРХИВА