Успешно завршен регионалниот форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“

Регионалниот форум насловен „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“ се одржа на 21 и 22 декември 2020 година. Дводневниот настан беше виртуелно организиран со што се овозможи поголемо...

Регистрирајте се на Регионалниот форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“

Не пропуштајте да се регистрирате на Регионалниот Форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“ кој ќе се одржи на Зум платформата на 21 и 22 декември 2020 година. Регистрирајте се...

Започна проектот за применети странски јазици во високото образование

На 4 и 5 ноември 2020 година се одржа првата виртуелна средба во рамките на еврпскиот проект DAFLS (Developing Applied Foreign Language Skills) кој се спроведува во партнерство на Универзитетот од...