Rude Awakening: Северна Македонија е подготвена за игра

Македонците се подготвија за играње за време на промоцијата на видео играта Rude Awakening во Битола. На 15 септември 2021 година, Македонскиот центар за фотографија организираше мултимедијален...

Проектот The Rude Awakening ве враќа во историјата со видео игра

Проектот The Rude Awakening ве враќа во историјата!

Во рамките на проектот „ The Rude Awakening “, e развиена видеоигра со цел да ја врати помладата генерација во музеите и да ја научи за историјата. По повеќе од една година, партнери...