Заклучоци од регионалниот форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“

Подружница на Асоцијација на агенции за локална демократија (АЛДА Скопје) ја заврши 2020 година со еден важен настан : Регионален Форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“ што се одржа...

Успешно завршен регионалниот форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“

Регионалниот форум насловен „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“ се одржа на 21 и 22 декември 2020 година. Дводневниот настан беше виртуелно организиран со што се овозможи поголемо...