Нов проект посветен на Првата светска војна

Нов проект посветен на Првата светска војна
Posted: апр 2, 2020

На 5 март 2020 година, првата меѓународна средба на проектот “The Rude Awakening”  помеѓу носителот на проектот, Fondazione Belvedere-Gschwent и сите други партнери во проектот: Comune di Lavarone, АЛДА, Percento, Mémoire pour la vie, Gornjesavski Muzej Jesenice, Danube Connect, Светот на невладини организации и Македонскиот центар за фотографија, беше организирана во дигитална форма. 

“The Rude Awakening - мултимедијално патување по стапките на секојдневниот живот на војниците од првите редови “, е европски проект чија цел е да се воведе технологијата како дел од искуствата во музејските посети, така што посетителите ќе се чувствуваат повеќе поврзани со историјата на Првата светска војна и културното наследство.

Меѓународната среба беше предвидена да се одржи во Скопје (Северна Македонија), меѓутоа поради појавата на коронавирусот, првата средба беше откажана од здравствени и безбедносни причини. Тоа беше повод да се користат дигиталните алатки што се во срцето на проектот. Партнерите беа во можност да ја претстават својата организација, нивните активности и нивните цели за спроведување на проектот. Тие се одлучија следната средба да биде лице в лице и да биде организирана наскоро да се навлезе подлабоко во дебатата и подобро да го оформат заедничло самиот проект: следната средба оттаму ќе се одржи во Виена за да разговара за дигиталната нарацијата на најавата за Виртуелна реалност (ВР) и видео-играта кои се меѓу главните планирани цели на проектот.

Овој проект е кофинансиран од програмата Медиуми на Европската унија, потпрограма на Креативна Европа. Меѓу 8-те проекти доделени од оваа програма, ова е единствен проект со седиште во Италија.

Проектот има за цел да промовира иновативни меѓусекторски пристапи за да се олесни пристапот и промоцијата на музеите и историските места околу прашањата на војната и мирот. Со поддршка на дигитални и аудиовизуелни содржини засновани врз приказните на војниците на Првата светска војна, проектот “The Rude Awakening” сака да претстави нова едукативна и емотивна перспектива за војната и мирот, при што посетителите ќе учат така што ќе директно ќе го искусат животот на војникот за време на посетата на музејот, со што ќе дојде до подобро разбирање на воените спомени и животот на војниците благодарение на самата технологија. Проектот особено има за цел да ја подигне свеста и интересот на помладите генерации (меѓу 13 и 20 години) на темата војна и мир. 

“The Rude Awakening” е резултат на долгогодишните партнерства склопени во рамките на Соработката помеѓу Нормандија и Северна Македонија, кои продолжуваат да работат на темата на Првата светска војна со поддршка на европските програми.  

За повеќе информации за проектот и како да се приклучите во него, контактирајте го Уметничкиот директор, г-дин Ренцо Карбонера: progetti@fortebelvedere.org

Print
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x