Обука за младински работници „Quality is YOUth Work“

Обука за младински работници „Quality is YOUth Work“
Posted: фев 13, 2019
Categories: Млади

Обуката за младински работници „Quality is YOUth Work“ беше спроведена од страна на здружението „Maison pour tous Léo Lagrange“ од Шербур во соработка со Коалиција СЕГА во рамки на нивната заедничка активност „Зајакнување на капацитетите на младинските работници“.

Обуката се одвиваше од 6 до 9 февруари 2019 година во Струга со млади учесници од Битола, Прилеп, Штип и Кавадарци. Обуката беше предводена од двајца обучувачи од Нормандија и од Македонија преку интерактивни методи, дискусии, креативни работилници во согласност со САЛТО стандардите. Учесниците на обуката се запознаат со улогата и целите на младинските работници, спроведување проекти во областа на млади и практични практики за неформално образование.

Активноста беше спроведена во рамки на децентрализираната соработка помеѓу партнерите од Нормандија и Македонија. 
 

Print
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x