Одржана обуката „Прв чекор да станеш младински работник“

Одржана обуката „Прв чекор да станеш младински работник“
Posted: фев 20, 2020
Categories: Млади

Коалицијата на младински организации СЕГА во соработка со француската организацијата Maison Pour Tous Leo Lagrange организираа обука за младински работници во Струга од 9 до 12 фебруари 2020 година. 

На обуката учествуваа околу 15 претставници на младински организации. Целта на оваа обука беше младинските работници да се стекнат со знаења и вештини да спроведуваат комплетен почетен модул за идни младински работници, претставници од организации кои работат со млади. На обуката се користеа различни методи како: игри на улоги, работа во мали групи, студии на случај и презентации преку кои учесниците ќе се стекнат со вештини и различни техники за практикување стекнатото знаење.

Обуката генерално придонесе кон подобрување на пристапот на граѓанските организации во полето на младинската работа како и зајакнување на капацитетите на самите вработени за работа со млади како дел од нивната секојдневна работа. 

Активноста беше спроведена во рамки на децентрализираната соработка помеѓу партнерите од Нормандија и Северна Македонија.

Print
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x