Заклучоци од регионалниот форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“

Подружница на Асоцијација на агенции за локална демократија (АЛДА Скопје) ја заврши 2020 година со еден важен настан : Регионален Форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“ што се одржа...

Започна проектот за применети странски јазици во високото образование

На 4 и 5 ноември 2020 година се одржа првата виртуелна средба во рамките на еврпскиот проект DAFLS (Developing Applied Foreign Language Skills) кој се спроведува во партнерство на Универзитетот од...

Онлајн научна конференција „Историја, сеќавања и книжевност“

Петок 30 октомври 2020 година. Од 10 до 14 часот. Францускиот институт во Скопје, организира еднодневна научна конференција на тема „Историја, сеќавање и книжевност“ на следните...