Регистрирајте се на Регионалниот форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“

Не пропуштајте да се регистрирате на Регионалниот Форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“ кој ќе се одржи на Зум платформата на 21 и 22 декември 2020 година. Регистрирајте се...

Одржана обуката „Прв чекор да станеш младински работник“

Коалицијата на младински организации СЕГА во соработка со француската организацијата Maison Pour Tous Leo Lagrange организираа обука за младински работници во Струга од 9 до 12 фебруари 2020...

Соработката помеѓу Дебар и Иф продолжува

Во периодот од 28 до 32 јануари 2020 година претставници на градот Иф и угостителската гимназија беа во посета на Скопје и Дебар со кој одржуваат долгогодишна соработка.