Децентрализирана соработка помеѓу Нормандија и Македонија

Историјат

Соработката помеѓу Нормандија и Македонија започнува во 2006 година кога Регионалниот совет на Долна Нормандија започнува проект за децентрализирана соработката со Република Македонија на тема децентрализација. Во 2007 година, партнерството се официјализира и започнува првата тригодишна програма за соработка поддржана од Министерството за надворешни работи на Франција кое овозможи соработка помеѓу регион и држава.

3 тригодишни програми за децентрализирана соработка беа спроведени со фокус на локалното владеење преку овозможување соработка помеѓу градоначалници, државни службеници и претставници на разновидни структури од Нормандија и Македонија. Активностите се засноваа на размени на практики во прилог на децентрализација и поддршка во процесот на европската интеграција на Република Македонија. Покрај својот иновативен карактер, оваа соработка беше долги години најголемата и најодржливата децентрализирана соработка на Франција со Балканот.

Во јануари 2016 година, Територијалната реформа во Франција доведе до голем борј промени меѓу кои и припојувањето на Регионите. Долна и Горна Нормандија се поврзаа во еден Регион – Нормандија. Регионот Нормандија ја промени својата меѓународна стратегија и одлучи да ја фокусира својата соработка со Република Македонија на темата Сеќавање и помирување на Македонскиот фронт. Одлуката на Регионот Нормандија да се повлече како носител на програмата за децентрализирана соработка и да остане само како партнер се официјализираше во 2016 година. Од 2016 година носител на програмата за соработка е Коломбел.

Децентрализирана соработка помеѓу партнерите од Нормандија и Македонија

Годишната програма за децентрализирана соработка помеѓу партнерите од Нормандија и Македонија предводена од страна на Коломбел и АЛДА ги продолжува своите активности на годишно ниво. Сите активности се спроведуваат во конзорциум на повеќепартнерска основа која вклучува: локални власти, граѓански сектор, образовни институции, приватен сектор, национални институции, експерти, граѓани итн.

Активностите се спроведуваат на две теми:

- Сеќавање и помирување: Активностите на оваа тема целат кон создавање на размени и научни истражувања како и да се подобри познавањето на локалното население за историјата на Македонскиот фронт, но исто така и да се поттикне дискусија за важноста на европското граѓанство преку неговата колективна историја и за подобар соживот во Европа.

- Млади: Активностите на оваа тема се во согласност со младинските политики на Регионот Нормандија и на Република Македонија во насока на развој и поттикнување на младинското учество во процесите на донесување одлуки, зајакнување на капацитетите на младинските работници и структурите кои работат со млади како и во областа на неформално образование и подигнување на свест за почитување на правата на младите.

Употреба на името „Република Македонија“
Од нејзиното осамостојување во 1991 година, во македонскиот устав е запишано името „Република Македонија“. Сепак, поради признавањето од страна на меѓународните организации и нејзините земји членки, државата се согласи да го користи името „Поранешна Југословенска Република Македонија“, а токму под тоа име, Франција ја призна Македонија како држава.
На оваа интернет страница, поради јазично олеснување, „Поранешната Југословенска Република Македонија“ се нарекува само „Република Македонија“ или „Македонија“. Тоа не означува никаков политички став на Република Франција и на регионот Нормандија кон Македонија.