Тема 1 : Сеќавање и помирување

 

Историјата за промоција на мир и создавање заедништво во Европа

Од 2013 година, соработката помеѓу Нормандија и Северна Македонија работи на темата Сеќавање, мир и помирување на воените конфликти. Оваа тема стана дел од програмата за соработка поради заедничката историја која ја споделуваат двете територии. Француската армија била стационирана на Македонскиот фронт на територијата на сегашна Република Северна Македонија иако тој дел од историјата на Првата светска војна е мошне непознат во Франција како и во Северна Македонија. Македонскиот фронт е централната историска точка која ги поврзува двете земји. Спроведувајќи активности кои го обработуваат овој дел од заедничката историја овозможи да се зацврстат односите помеѓу Франција и Северна Македонија но, и отвори нови перспективи за соработка на темата сеќавање, мир и помирување. За оваа тема од особена важност се размените и дискусиите во областа на образованието кои придонесуваат да се создадат подобри и поодржливи односи помеѓу државите во Европа.

 

Меморијалниот туризам: важен за развојот на двете територии

Во Нормандија, во 2014 година се организираше комеморација од Истоварувањето на сојузничките сили на плажите во Нормандија, се започна исто така и постапка за прогласување на плажите на Истоварувањето како светско културно наследство од страна на УНЕСКО. По Втората светска војна, Нормандија работеше на тоа да развие експертиза во областа на Меморијалниот туризам, по што денес, регионот е меѓународно познат и препознаен по искуството и експертизата во оваа област. Во Северна Македонија, комеморациите на Стогодишнината од Првата светска војна како и постоењето на археолошки остатоци од Македонскиот фронт во јужниот дел од Република Северна Македонија овозможија да се отвори одново темата за историјата на овој конфликт.

Активностите на тема Сеќавање и помирување вклучуваат голем број разновидни партнери и се спроведува на локално ниво, тие имаат за цел да овозможат размени, научни истражувања и да го подобри познавањето за историјата на Македонскиот фронт во Франција и Република Северна Македонија. Oваа тема ќе овозможи и дискусии за европското граѓанство преку колективната историја за подобар соживот во Европа. 

Темата „ Сеќавање и помирување“ опфаќа голем број активности со разновидни партнери, вклучувајќи ги следните главни активности:

 

  1. НОРМАНДИЈА ЗА МИР: СЕЌАВАЊЕ НА ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА И МАКЕДОНСКИОТ ФРОНТ

Регионот Нормандија во соработка со партнерите од Северна Македонија ја продолжуваат четиригодишната соработка на оваа тема со програма која има за цел да ги продолжи активностите и размените спроведени во претходните години: научни конференции, истражувања и размени, вреднување на културното наследство, развој на меморијалниот туризам итн. 

  1. ПРВА СВЕТСКА ВОЈНА: СЕЌАВАЊЕ И ПОМИРУВАЊЕ

Соработката помеѓу Коломбел и Новаци продолжува со своите активности за промовирање на европското граѓанство преку сеќавање и помирување на тема Прва светска војна и Македонскиот фронт. Партнерите се стремат да ги доближат културите на двете земји до локалните заедници и особено до младите преку културни и комеморативни настани.

3. МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ЗА СЕЌАВАЊЕ И МИР

Соработката помеѓу средните училишта „Тома Паске“ од Кутанс и „Јосип Броз Тито“ од Битола се одвива преку размени и студиски посети на тема Сеќавање, мир и помирување како и мултидисциплинарни работилници за заедничката историја и култура која ја споделуваат двете земји особено на тема Прва и Втора светска војна. 

Онлајн научна конференција „Историја, сеќавања и книжевност“

Онлајн научна конференција „Историја, сеќавања и книжевност“

Петок 30 октомври 2020 година. Од 10 до 14 часот.

Францускиот институт во Скопје, организира еднодневна научна конференција на тема „Историја, сеќавање и книжевност“ на следните тематики: последиците од Првата светска војна врз општествата во Франција, Германија и на Балканот, процесот на помирување и воспоставување мир во 20-те години на минатиот век и присутноста на оваа војна во книжевноста.

Во вториот дел од оваа конференцијата, присутните експерти ќе имаат излагања на тема помирување во современ контекст.

Конференцијата ќе биде проследена со изложба на фотографии насловена „Фронтот во Првата светска војна во минатото и денес“ на авторите г-дин Емануел Рембер и г-дин Александар Стојчев.

Г-дин Емануел Рембер, модератор на научната конференција, ќе биде присутен во просториите на Europe House Skopje при Делегацијата на ЕУ. Заинтересираните лица за следење на настанот ќе добијат линк на Zoom преку кој ќе можат да се вклучат на конференцијата.

Учесници:

  • Г-ѓа Ана Димишковска, Професорка на Филозофскиот факултет во Скопје
  • Г-дин Далибор Јовановски, Шеф на Катедрата по историја при Филозофскиот факултет во Скопје
  • Г-дин Емануел Рембер, Советник за култура и соработка во Амбасадата на Франција и Директор на Францускиот институт во Скопје   
  • Г-дин Александар Стојчев, директор на Воениот музеј
  • Г-дин Петар Тодоров, историчар во Институтот за национална историја
  • Г-дин Горан Илиќ, Декан на Правниот факултет во Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“
  • Г-ѓа Елена Тиловска-Кечеги, Продекан за настава на Правниот факултет во Битола
  • Г-дин Иљо Трајковски, професор по историја во гимназијата во Битола

Преземете ја целосната програма на настанот.

Регистрирајте се на следниот мејл culture@ifs.mk за да добиете линк на Zoom за да ја следите конференцијата онлајн.

Оваа активност е финансиски поддржана од програмата Нормандија за Мир на регионот Нормандија. Во соработка со Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.

Научната конференција на социјалните мрежи: #FO2020​

Print
Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x