Тема 2 : Локална демократија

Активностите на оваа тема овозможија размени помеѓу партнерите од Северна Македонија и Нормандија за соработката помеѓу локалните власти и граѓанското општество како и помеѓу младите и општините со цел да се поддржи развојот на локалната демократија и активното граѓанство.

 

Активностите на тема Локална демократија опфатија многу различни активности за размена на искуства помеѓу партнерите од Нормандија и Северна Македонија за процесите на децентрализација и соработката помеѓу локалните власти и граѓанското општество.

Активностите на тема Локална демократија се одвиваа од мај 2017 до април 2018 година.

Истражување: Дали и како вашата општина ги поддржува граѓанските организации?

На кој начин општините ги поддржуваат граѓанските организации? Дали соработката помеѓу локалната самоуправа и граѓанскиот сектор е подобрена? Кои општини јавно објавиле повик за проекти?...

Повик за апликанти за Freedom Prize за млади од 15-25 години

Freedom Prize ги поканува младите луѓе на возраст од 15 до 25 години од Франција и од целиот свет да номинираат инспиративна личност или организација посветена на борба за универзална...

Стратешко планирање на младинските активности

Во периодот од 16 до 20 септември 2019 година во Прилеп беше организирана средба за стратешко планирање помеѓу претставникот на организацијата Maison Pour Tous Leo Lagrange, г. Арно Серван од...