Тема 3 : Култура и културно наследство

Тема Култура и културно наследство се провлекува низ поголемиот дел активности во рамки на соработката и го олеснува вмрежувањето и соработката помеѓу партнерите. Културните практики на локално ниво се интегрален дел од процесот на децентрализација и запознавањето на меѓусебните култури и традиции е многу важен процес за партнерите во соработката и исто така овозможува да се допре до пошироката јавност.

Изложба на фотографии „1918/2018 Рефотографирање“

Изложбата на фотографии со наслов „1918/2018 Рефотографирање“ на авторот Роберт Јанкулоски беше отворена на 30 ноември 2018 година во галеријата на НУ Завод и Музеј Битола. 

Размени на угостителски искуства помеѓу Дебар и Иф

На 22 март 2018 година, делегација на угостители и претставници на општината Дебар го посетија Иф со цел да разменат искуства во областа на угостителството и гастрономијата.

Употреба на името „Република Македонија“
Од нејзиното осамостојување во 1991 година, во македонскиот устав е запишано името „Република Македонија“. Сепак, поради признавањето од страна на меѓународните организации и нејзините земји членки, државата се согласи да го користи името „Поранешна Југословенска Република Македонија“, а токму под тоа име, Франција ја призна Македонија како држава.
На оваа интернет страница, поради јазично олеснување, „Поранешната Југословенска Република Македонија“ се нарекува само „Република Македонија“ или „Македонија“. Тоа не означува никаков политички став на Република Франција и на регионот Нормандија кон Македонија.