Нормандија за мир: Резиме на активностите на програмата во Северна Македонија

Почнувајќи од 2006 година, Нормандија и Северна Македонија ја развиваат својата соработка преку различни проекти, партнерства, иницијативи и активности. За да се обезбеди одржливост на...

Младинска обука во Струга: Искуството на Нормандија во Северна Македонија

Во периодот од 21 – 24 февруари, 2022 година во Струга, Северна Македонија се одржа Воведна обука за младинска работа [IN-TO] youth work организирана од страна на Коалицијата на младински...

123movies