Тема 3 : Култура и културно наследство

Тема Култура и културно наследство се провлекува низ поголемиот дел активности во рамки на соработката и го олеснува вмрежувањето и соработката помеѓу партнерите. Културните практики на локално ниво се интегрален дел од процесот на децентрализација и запознавањето на меѓусебните култури и традиции е многу важен процес за партнерите во соработката и исто така овозможува да се допре до пошироката јавност.

Нормандија за мир: Резиме на активностите на програмата во Северна Македонија

Почнувајќи од 2006 година, Нормандија и Северна Македонија ја развиваат својата соработка преку различни проекти, партнерства, иницијативи и активности. За да се обезбеди одржливост на...

Посткатастрофични градови во компаративна перспектива

Настанот „Посткатастрофични градови во компаративна перспектива“ поддржан од програмата „Нормандија за Мир“, се одржа на 13 декември 2021 година во Скопје, Северна...

Заклучоци од регионалниот форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“

Подружница на Асоцијација на агенции за локална демократија (АЛДА Скопје) ја заврши 2020 година со еден важен настан : Регионален Форум „Сеќавање и меѓукултурен дијалог“ што се одржа...

manganelo