Нормандија за мир: Резиме на активностите на програмата во Северна Македонија

Нормандија за мир: Резиме на активностите на програмата во Северна Македонија

Почнувајќи од 2006 година, Нормандија и Северна Македонија ја развиваат својата соработка преку различни проекти, партнерства, иницијативи и активности. За да се обезбеди одржливост на партнерствата, актерите од двете територии користат различни програми, меѓу кои програмата Нормандија за мир е една од најзначајните. 

Од своето создавање, програмата Нормандија за мир се обидува да создаде нови канали за соработка во име на регионот Нормандија. Партнерствата што ги нуди оваа програма опфаќаат многу области, како што се млади, медиуми, култура и нови технологии. Партнерства склопени преку програмата  се дел од меѓународната стратегија на регионот Нормандија и стануаваат алатка за споделување на експертизата на Нормандија во овие области.

Во 2016 година, преку проектот „Фронтот на Првата светска војна во Северна Македонија“ програмата започнува со активности во Северна Македонија, со цел повторно да ја подигне свеста за културното и историското наследство. 

По 5 години на спроведување на активности во различни интервали, во различни области и обединувајќи значаен број на партнер, создадена е публикација која ги резимира различните акции кои се спроведувале на двете територии.

Под наслов „Капитализација на активностите спроведени во Северна Македонија и Нормандија во рамките на програмата Нормандија за мир“, публикацијата има за цел да го истакне богатството на активности на двете територии во насока на одржлив развој и продлабочување на соработката помеѓу Нормандија и Северна Македонија . 

Публикацијата е достапна на два јазика: англиски и француски. 

Можете да ја преземете подолу.
 

Print
Tags:

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x